Đăng ký dịch vụ cân bằng động tại hiện trường

Là việc tiến hành đo đạc, tính toán bằng thiết bị cân  bằng chuyên dụng tại hiện trường để tìm ra vị trí và khối lượng cân bằng. Sau đó hàn/cắt được thực hiện để bù/bỏ khối lượng mất cân bằng. Thiết bị vẫn để nguyên trong tình trạng hoạt động bình thường, không phải tháo rời roto, tiết kiệm được chi phí tháo lắp và thời gian sửa chữa. Sau khi thực hiện cân bằng sẽ thu được tình trạng thực của thiết bị.