Đăng ký dịch vụ đo phân tích chuẩn đoán rung động

Tín hiệu rung động được đo và thu thập bằng thiết bị đo chuyên dụng. Việc phân tích lỗi gây rung dựa vào phương pháp nhận dạng tín hiệu và phân tích phổ tần số. Các hư hỏng sớm của vòng bi và bánh răng được nhận dạng bằng phân tích phổ tần số của dải tần cao.