Đăng ký dịch vụ cân bằng động tại xưởng

Là việc tiến hành đo đạc, tính toán bằng thiết bị cân bằng chuyên dụng tại xưởng để tìm ra vị trí và khối lượng cân bằng. Thiết bị sẽ phải tháo rời roto, vận chuyển đến xưởng để các chuyên gia tiến hành cân bằng.