Đăng ký dịch vụ bảo trì chuẩn đoán

Dựa vào tình trạng hoạt động thực của thiết bị và hệ thống được giám sát theo định kỳ hoặc liên tục tiến hành bảo trì để giảm thiểu được sự cố bất ngờ, nhận biết sớm được các hư hỏng qua đó có kế hoạch bảo trì tối ưu cho cả hệ thống