Dự án nhà máy tuyển quặng Allumin Tân Rai

Cung cấp hệ thống tủ điện cho nhà máy tuyển

Bài viết này được đăng tải lúc .

Bình luận

Để lại bình luận